के छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ?

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

काठमाडौं । संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रमा एकजना रोजगार संयोजकको व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना र तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक राख्न रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रायलले जनाएको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका आधारमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट त्यस्तो बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश गरी सूचीकरण गरिनेछ । यसरी सूचीकृत व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एकसय दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ ।
यसका अतिरिक्त यस कार्यक्रमले व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममार्फत बेरोजगार व्यक्तिको सीप तथा उद्यमशिलता अभिवृद्धि गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नेलगायतका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्नेछ ।
बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यमा रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तार योगदान गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्ने र सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक निर्माणमा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग, बजारको  मागमा आधारित सीपमूलक तालिम सञ्चालन, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने र श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम, रोजगार नीति तथा कार्यक्रमको प्रचार प्रसार र रोजगार बन्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।
सय दिनको रोजगारी नपाएको र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको व्यक्तिले सय दिको पारिश्रमिकको आधा रकमका रूपमा असार मसान्तमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता एकैमुष्ठ पाउनेछ ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी