फोटोहरुमा सफा हिमाल नजिक नेपाल एयरलाइन्सको विमान

काठमाडौं  । काठमाडौंबाट देखिएको सफा हिमाल र राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सको विमान ।

फोटो–नवराज श्रेष्ठ