बैतडीमा झण्डै ३ अर्वको बजेट

2068

बैतडी  । आगामी आर्थीक वर्षको लागि बैतडीका १० वटै स्थानीय तहमा सरकार मार्फत झन्डै ३ अर्ब बढी बजेट प्राप्त भएको छ । ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी बैतडीका १० वटै  स्थानीयतहरुमा २ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख बजेट बिनियोजन गरीएको हो । 

 बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको लागि बित्तीय समाजिकरण अन्तरगत ११ कारोड ९७ लाख र ससर्त अनुदान अन्गरत २७ करोड ४६ लाख गरी कुल ३९ करोड ४३ लाख प्रप्त भएको छ । पाटन नगरपालिकाको लागि बित्तिय समान्यीकरण अन्तर्गत ११ करोड ३ लाख प्रप्त भएकोमा ससर्त अनुदानमा २४ करोड ४७ लाख गरी कुल ३५ करोड ५० लाख बजेट प्राप्त भएको छ । मेलौली नगरपालिकाको लागि बित्तिय समान्यिकरण अन्तर्गत ९ करोड ३९ लाख र ससर्त अनुदान अन्तरगत १९ करोड ३५ लाख गरी जम्मा २८ करोड ७४ लाख बजेट प्रप्त भएको छ भने पुर्चाैडी नगरपालिकाको लागि बित्तिय समान्यिकरण अन्तर्गत १२ करोड ३४ लाख र ससर्त अनुदान अन्तरगत २४ करोड ८९ लाख गरी ३७ करोड २३ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । 

यसै गरी जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिकाको लागि बित्तिय सामान्यिकरण अन्तरगत ७ करोड ९३ लाख र ससर्त अनुदान अन्तर्गत १४ करोड ९५ लाख गरी जम्मा २२ करोड ८८ लाख बजेट सरकारले बिनियोजन गरेको छ । सिगास गाउँपालिकाको लागि बित्तिय समान्यिकरण अन्तरगत ८ करोड ८७ लाख र ससर्त अनुदान अन्तर्गत १७ करोड ५ लाख गरी २५ करोड ९२ लाख बजेट प्रप्त भएको छ । शिवनाथ गाउपालिकाको लागि बित्तिय सामान्यिकरण अन्तर्गत ७ करोड ६५ लाख प्राप्त भएकोमा ससर्त अनुदान अन्तर्गत १३ करोड १३ लाख गरी जम्मा २० करोड ७८ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको लागि बित्तिय सामान्यिकरण अन्तरगत ८ करोड ५ लाख र ससर्त अनुदान अन्तरगत १७ करोड २२ लाख गरी कुल २५ करोड २७ लाख बिनियोजन गरिएको छ भने दोगडाकेदार गाउँपलिकाको लागि बित्तिय सामान्यिकरण अन्तर्गत ९ करोड ५७ लाख र ससर्त अनुदान अन्तरगत १८ करोड ७६ लाख गरी जम्मा २८ करोड ३३ लाख बजेट प्रप्त भएको छ । यसै गरी  आर्थिक वर्ष २०७६ ÷ ०७७ को लागि डिलाशैनि गाउँपालिकामा बित्तिय सामान्यिकरण अन्तरगत ९ करोड १५ लाख र ससर्त अनुदान अन्तर्गत १६ करोड ६३ लाख गरी कुल २५ करोड ७८ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।