मलेसियाको जोहोर र पेनाङ्ग राज्यमा मिति २०१९।०८।११ मा कन्सुलर सेवा कार्यक्रम हुने बारे सूचना।