महत्त्वपूर्ण कुराहरु

मलसिया सरकारले कोरोना भाइरसको परिक्षण गर्नलाई तेकेका हस्पिटलहरु

यदि संक्रमित भएको शका लागेमा Communicable Disease Control branch को सम्पर्क नं १३००२३२२७२ मा फोन गर्नहुन अनुरोध छ...

मलेसियामा सार्वजनिक स्थलको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

मलेसियमा सार्वजनिक स्थलमा रहँदा वा हिंड्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालवालिकालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिनुपर्दछ जो...

मलेसियामा विदेशी कामदारले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरु

१. कार्यस्थलको विवाद मलेसियामा कामदारहरु बिच कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइन्न । मलेसियामा रोजगार सम्बन्धी दावीहरु सबै देवानी अदालतको...

मलेसियाका केही कानुनी प्रावधानहरु

रोजगारीका क्रममा मलेसियामा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु १. रोजगारीका शर्त तथा बन्देजहरु मलेसियाको...

माथिका लेखहरु सम्बन्धि थप जानकारीका लिनका लागि तल सम्पर्क गर्न सक्नु हुने छ ।

सम्पर्क :
प्रवासी नेपाली समन्वय समिति
PRAVASI NEPALI COORNINATION COMMITTEE
For the Migrants, by the Migrants
Anamnagar, Kathmandu, Nepal
Phone: +977-15705354, 5705402